Priskalkylator

Fraktionsavgift/Storlek säck:
STORLEK SÄCK KOSTNAD I KR EXKL MOMS
Fraktion/Storlek 0,2m³ 1m³ 2m³
Blandat avfall 425 625 855
Brännbart 365 495 665
Deponi utsorterat 435 645 905
Trädgårdsavfall 315 405 515
Metallskrot 255 275 305
Träavfall (ej impreg) 755 360 580
Fyllnadsmassor 90 180 -
Asbest - 1955 -
El-avfall 190 380 600
Träavfall impreg 755 1275 1905
Plast 135 270 432
Gips 210 420 680
Fler säckar per order:
SÄCK 2-10: Fraktionskostnad + 225 kr
SÄCK 11: Fraktionsavgift + Ny zon avgift
SÄCK 12-20: Fraktionskostnad + 225 kr
Tillval:
Avancerad hämtning 600 kr
Express 300 kr

Antal säckar
STORLEK SÄCK KOSTNAD I KR EXKL MOMS
Fraktion/Storlek 0,2m³ 1m³ 2m³
Blandat avfall
Brännbart
Deponi utsorterat
Trädgårdsavfall
Metallskrot
Träavfall (ej impreg)
Fyllnadsmassor
Asbest
El-avfall
Träavfall impreg
Plast
Gips
Totalt säckpris Kr
Extraavg. säck
Extra trans.kost.
Summa m³
Antal säckar

Kr

Pris till kund exkl. moms: kr
Moms: kr
Pris till kund inkl. moms: kr