Priskalkylator

Fraktionsavgift/Storlek säck:
STORLEK SÄCK KOSTNAD I KR EXKL MOMS
Fraktion/Storlek 0,2m³ 1m³ 2m³
Blandat avfall 197,50 393 628,60
Brännbart 135 270 432
Deponi utsorterat 210 420 672
Trädgårdsavfall 90 180 288
Metallskrot 22,50 45 72
Träavfall (ej impreg) 180 360 576
Fyllnadsmassor 90 180 -
Asbest - 1725 -
El-avfall 187,50 375 600
Träavfall impreg 525 1050 1680
Plast 135 270 432
Gips 210 420 672
Fler säckar per order:
SÄCK 2-10: Fraktionskostnad + 225 kr
SÄCK 11: Fraktionsavgift + Ny zon avgift
SÄCK 12-20: Fraktionskostnad + 225 kr
Tillval:
Avancerad hämtning 600 kr
Express 300 kr

Antal säckar
STORLEK SÄCK KOSTNAD I KR EXKL MOMS
Fraktion/Storlek 0,2m³ 1m³ 2m³
Blandat avfall
Brännbart
Deponi utsorterat
Trädgårdsavfall
Metallskrot
Träavfall (ej impreg)
Fyllnadsmassor
Asbest
El-avfall
Träavfall impreg
Plast
Gips
Totalt säckpris Kr
Extraavg. säck
Extra trans.kost.
Summa m³
Antal säckar

Kr

Pris till kund exkl. moms: kr
Moms: kr
Pris till kund inkl. moms: kr