OrderForm

Kontaktuppgifter:
Företagsnamn (om företag):
Org / personnummer: *
Företag: XXXXXX-XXXX
Privatperson/Enskild firma: YYMMDDXXXX
 
Kontaktperson: *
Epostadress:
Mobilnummer: *
Skicka SMS-bekräftelse*
 
Övriga upplysningar:
 
Hämtningsadress: *
Postnummer *:
Ort: *

kr
Kopiera hämtningsadress till faktureringsadress
 
Faktureringsadress: *
Postnummer: *
Ort: *

Fraktion/Storlek 0,2m³ 1m³ 2m³
Blandat avfall
Brännbart
Deponi utsorterat
Trädgårdsavfall
Metallskrot
Träavfall (ej impreg)
Fyllnadsmassor
Asbest
El-avfall
Träavfall impreg
Plast
Gips
Totalt säckpris kr
Extraavg. säckar 2-10
Extraavg. zon säck 11
Summa m³
Antal säckar


Jag vill ha en grön faktura (faktura endast via epost)
Jag godkänner Returbagens Köpvillkor
 
Totalpris exkl. moms: kr
Moms: kr
Pris till kund inkl. moms: kr

OBS! Viktigt att ni märker säcken med rätt siffra från vår
sorteringsguide som motsvarar säckens innehåll i den vita rutan
utanpå säcken.
 
* Obligatoriska uppgifter