Admin order

Företagsuppgifter:
Kundnr:
Kundnr:
Kundtyp:
Företagsnamn:
Organisationsnummer:
Kontakt:
Telefon:
Avtal:
Transporterar själva till egen gård:
Transporterar själva till avfallsanläggning:
Årlig kickback:
Transportersättning till gård:
Transportersättning till avfallsanläggning:
Order:
Hämtningsadress:
Postnummer:
Ort:
Referensperson på plats:
Mobil referensperson:
kr

Antal säckar
STORLEK SÄCK KOSTNAD I KR EXKL MOMS
Fraktion/Storlek 0,2m³ 1m³ 2m³
Blandat avfall
Brännbart
Deponi utsorterat
Trädgårdsavfall
Metallskrot
Träavfall (ej impreg)
Fyllnadsmassor
Asbest
El-avfall
Träavfall impreg
Plast
Gips
Totalt säckpris kr
Extraavg. säckar 2-10
Extraavg. zon säck 11
Summa m³
Antal säckar


Pris till kund exkl. moms: kr
Moms: kr
Pris till kund inkl. moms: kr